Εντός του 2020, θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ επιφέρει ωστόσο σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

ic2-green-4

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” των επιχειρήσεων, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

ic2-green-2

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

Η εισαγωγή του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων συνοδεύεται από την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

ic-green3

Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:- Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων.- Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών- Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
& myDATA

Μάθετε περισσότερα

Οι εφαρμογές Atlantis
& τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

tree-vector-10

Η SoftOne, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις νέες και ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν για τις επιχειρήσεις, έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μηχανογραφική τους υποστήριξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη και εύκολη συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, και από την επίσημη ημερομηνία ισχύος των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, οι μηχανογραφικές λύσεις Atlantis θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες σε όλα τα νέα δεδομένα, βοηθώντας κάθε επιχείρηση να ανταπεξέλθει με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στις υποχρεώσεις που δημιουργεί η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Μάθετε περισσότερα

Πάροχοι Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 551/20.02.2020 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους λήπτες. Μεταξύ των υποχρεώσεων των παρόχων είναι και η αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλων των παραστατικών που εκδίδουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA της ΑΑΔΕ.

Επενδύοντας σταθερά από το 2013 στην ανάπτυξη και διάθεση λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η SoftOne έχει προσαρμόσει πλήρως την υπηρεσία EINVOICING στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω της χρήσης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μάθετε περισσότερα

Σημαντικές ημερομηνίες

Ιουλίου 2020

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20η Ιουλίου 2020.

Οκτωβρίου 2020

Από την 1η Οκτωβρίου 2020, ξεκινάει η ηλεκτρονική διαβίβαση των χαρακτηρισμών των παραστατικών που λαμβάνουν όλες οι επιχειρήσεις (έξοδα), που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία ξεκινάει και η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής.

Δεκεμβρίου 2020

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα όλων των παραστατικών εσόδων που εξέδωσαν, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία πρώτης Διαβίβασης.

Φεβρουαρίου 2021

Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαβιβάσουν τους χαρακτηρισμούς για τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν και εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.