Υλοποίηση Έργων

Υλοποίηση Έργων

Επιτυχία μας, η δική σας επιτυχία

Στη SoftOne, αποτελεί βασική μας επιδίωξη, η μέγιστη απόδοση της επένδυσης των πελατών μας στη μηχανογράφηση της επιχείρησής τους.

Οι εξειδικευμένοι Business Consultants της Διεύθυνσης Υπηρεσιών, καθώς και τα στελέχη του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών μας, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ώστε να θέσουν σε λειτουργία τη λύση λογισμικού Atlantis που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης και του κλάδου της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήστε.

Μέσα από λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων και των στόχων του έργου, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μία μεθοδολογική προσέγγιση που αποτυπώνει με λεπτομέρεια κάθε επιμέρους φάση της υλοποίησης:

από το migration δεδομένων, την παραμετροποίηση και την ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών, έως την εκπαίδευση των χρηστών, το testing, την παράδοση και τη συντήρηση της εγκατάστασης.

Αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία επιτυχημένων υλοποιήσεων στις μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, οι άνθρωποί μας εντοπίζουν και προτείνουν βελτιώσεις και σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στο πλαίσιο λειτουργίας κρίσιμων κάθετων αγορών για οποιοδήποτε κλάδο:

  • – Χονδρικό Εμπόριο και Διανομή
  • – Υπηρεσίες και Service
  • – Παραγωγή και Μεταποίηση
  • – Λιανικό Εμπόριο.